Privacy

Gebruiksvoorwaarden

Wij hopen dat u er begrip voor hebt dat wij - vanwege de vele mogelijkheden en risico's die internet biedt - voor uw en onze bescherming een aantal Algemene Voorwaarden hebben opgesteld waarvan we u vragen ze in acht te nemen.

1. Het actualiseren van deze gebruiksvoorwaarden

Op grond van de constante technische en rechtelijke vernieuwingen zijn wij genoodzaakt de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en te actualiseren. Bekijk daarom voor ieder gebruik van onze website van wanneer de nieuwste versie is. De laatste wijziging vond plaats in september 2012.

2. Auteurs- en andere eigendomsrechten

De totale inhoud van onze website, inclusief de teksten, foto's, grafische presentaties, audio- en videobestanden zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – ons eigendom. Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag zonder toestemming alleen voor privé (en dus niet voor openbare of commerciële) doeleinden gebruikt worden (downloads, verveelvuldigingen). Veranderingen, vertalingen of andere bewerkingen van de inhoud vereisen vooraf schriftelijke toestemming van delta pronatura KG.

Onbevoegd gebruik of misbruik van alle merken en logo's van delta pronatura KG is verboden. Wij wijzen u erop dat schending van onze auteurs- of andere eigendomsrechten civiel- en/of strafrechtelijke consequenties kan hebben.

3. Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Toch zijn we niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit ervan.

Deze website dient ter algemene informatie en vervangt op geen enkele manier medisch of professioneel advies. We verzoeken u dan ook u in voorkomende gevallen tot de arts of vakman van uw keuze te wenden. Delta pronatura KG is niet verantwoordelijk voor handelingen die u op grond van deze website uitvoert.

De toegang tot en het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt op eigen risico. Delta pronatura KG draagt geen verantwoordelijkheid voor de hieruit voortvloeiende schade, in het bijzonder aan databestanden, hard- en/of software van de gebruiker, die door of tijdens de verbinding, de toegang en/of het gebruik van de website zijn opgetreden.

Ook voor de inhoud en beschikbaarheid van de websites van derden die door externe links van deze website bereikt worden, dragen wij geen verantwoordelijkheid.
 

Privacybeleid delta Pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG

Tijdens het gebruik van onze website worden persoonsgegevens (hierna: “Gegevens") als volgt verzameld, verwerkt en/of gebruikt (hierna gezamenlijk aangeduid als: „verwerkt“):

1.    Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in verband met het algemene gebruik van onze website

Bij elk bezoek aan onze website worden er diverse gegevens automatisch tijdelijk opgeslagen in een logbestand. Het gebruik van de individuele functies van onze website - in het bijzonder het zoekvak of de „vlekdetective“ - leidt tot overeenkomstige bewerkingsprocessen. Wij verwerken in dit verband alleen de volgende gegevenstypen:

  • IP-adres
  • Datum / Tijd van de toegang
  • Besturingssysteem
  • Browsertype
  • Beeldschermgrootte
  • Opgeroepen en verwijzingspagina/bestandsnaam
  • Overdragende hoeveelheid gegevens.

Wij verwerken deze informatie uitsluitend om het gebruik van onze website mogelijk te maken. Hierbij gaat het in het bijzonder de totstandkoming van de verbinding en het waarborgen van de IT-beveiliging. Pseudonieme gebruikersprofielen kunnen eveneens binnen de „6e webanalyse“ verklaarde voorwaarden worden aangemaakt.

Naast de bovengenoemde gevallen worden persoonsgegevens slechts met uw uitdrukkelijke toestemming verzameld, verwerkt of gebruikt.

2.    Contactformulier

Wij verzamelen persoonsgegevens via ons contactformulier. Hiervoor is het noodzakelijk om uw naam, voornaam, e-mailadres en uw specifieke vragen te vermelden. Hiervoor is extra informatie naast postadres of telefoonnummer weliswaar niet vereist, maar kan bijdragen aan snelle en individuele behandeling. Uw gegevens worden alleen verwerkt als de formuliergegevens volledig en consistent zijn ingevoerd. De verwerking van dergelijke informatie wordt uitsluitend voor de behandeling van uw aanvraag uitgevoerd. Behoudens wettelijke bewaartermijnen worden de gegevens na maximaal 90 dagen verwijderd nadat u uw verzoek bij ons heeft ingediend.

3.    Cookies

Op onze website maken wij gebruik van „Cookies“. Hierbij gaat het om kleine bestanden die informatie over de technische sessiecontrole bevatten en tijdens het gebruik van onze website in sommige gevallen door een webserver via het geheugen van uw browser worden overgedragen. De informatie in de cookies bieden informatie over specifiek gebruiksgedrag gedurende de tijd van het bezoek aan onze website. Wij gebruiken de op deze wijze verzamelde informatie niet voor een individuele profilering van uw gebruiksgedrag. De informatie helpt ons alleen om de frequentie van het gebruik en het aantal gebruikers van onze website te bepalen om onze website zo gemakkelijk mogelijk en efficiënt voor gebruikers te maken.

Onze cookies worden bovendien gebruikt in verband met de diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, hierna „Google“) op het gebied van remarketing gebruikt. Hierdoor wordt u opnieuw op basis van de door uw gebruikersnaam gedefinieerde interesses naar specifieke reclame op de pagina's van het Google Partner Network worden geleid. U kunt het gebruik van cookies door Google voor dit doel uitschakelen, als u de pagina https://www.google.de/settings/ads oproept. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies van derden uitschakelen door de deactiveringssite van het netwerkadvertentie-initiatief op te roepen. Houd er rekening mee dat Google eigen richtlijnen aangaande zijn eigen privacybeleid heeft, die op ons niet van toepassing zijn. U dient zich voor het gebruik van onze website het privacybeleid van Google te raadplegen.

U kunt onze website ook zonder cookies gebruiken, door in uw browser het opslaan van cookies uit te schakelen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Houd er echter rekening mee dat door het uitschakelen van cookies onder bepaalde omstandigheden met een beperkte weergave van de website en eventueel een beperkte beperkte begeleiding van de gebruiker tot gevolg heeft.

4.    Webanalyse

Op deze website worden met behulp van de technologie van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Met deze gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt, waar cookies eveneens voor worden gebruikt. De met de etracker-technologie verzamelde gegevens worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene gebruikt om de bezoekers van de website persoonlijk te kunnen identificeren en worden niet met gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. De verwerking van gegevens door etracker GmbH kan op elk gewenst moment met gevolgen voor de toekomst worden ingetrokken. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

5.    Links op sociale platformen

Voor zover er op onze website aanwijzingen op sociale netwerken zoals YouTube zijn, gaat het hier uitsluitend om links waardoor u gemakkelijk onze kanalen op de respectievelijke websites kunt vinden. Wij willen u erop wijzen dat we geen zogenaamde "sociale plug-ins" hebben ingebed die verbinding maken met de servers van de provider als ze worden opgeroepen. Er zal in dit verband geen verwerking van gegevens plaatsvinden.

6.    Informatie, contactopname

U kunt altijd gratis informatie opvragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst en de ontvangers ervan, evenals over het doel van de opslag. Hiervoor kunt u zich wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming (e-mail: datenschutz@delta-pronatura.de, tel. +49 (0) 6103/4045-270). U kunt ook contact opnemen met deze site als u de gegevens wenst te corrigeren, blokkeren of verwijderen of als u toestemming voor het gebruik van gegevens of het gebruik van gegevens in wilt trekken.